Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 97 : ~にしろ~ ( Dẫu là…. )

Giải thích:

Biểu hiện điều kiện giả định nghịch tiếp : Dù cho..nhưng vẫn

Ví dụ :

失敗するにしろやるだけのことはやる。
 
Dẫu rằng có thất bại thì vẫn cứ làm
 
どちらの案を採用するにしろ、メンバーには十分な説明をする必要がある。
 
Cho dù thông qua phương án nào đi nữa, thì cũng cần giải thích đầy đủ cho các thành viên

Được đóng lại.