Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 93 : ~にかかわらず~ ( Bất chấp…, không liên quan…. )

Giải thích:

Dùng để biểu thị không có vấn đề sai trái đó, không liên quan đến sai trái đó, danh từ hình thành như thời tiết, giới tính, tuổi tác.

Ví dụ :

試合は晴雨にかかわらず決行する。
 
Tôi nhất quyết tiến hành trận đấu bất kể trời tốt hay trời mưa
 
このクラブ年齢や社会的地位にかかわらず、どなたでも参加できます、
 
Câu lạc bộ này không phân biệt tuổi tác hoặc địa vị xã hội, bất cứ ai cũng có thể tham gia.
 
成功するしないにかかわらず、努力することに意義があると思う。
 
Cho dù thành công hay không, tôi cho rằng ý nghĩa nằm trong sự nỗ lực
 

Được đóng lại.