Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 91 : ~におうじて(~に応じて)Tùy theo, dựa theo

Giải thích:

Phụ thuộc vào…, tùy theo…., biểu thị sự việc sau thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi đằng trước

Ví dụ :

売行きにおうじて生産量を加減する。
 
Gia giảm sản lượng với tình hình bán ra
 
状況に応じて戦法を変える
 
Thay đổi chiến pháp thích ứng với tình huống
 
状況に応じて戦法をとる。
 
Chọn cách đánh phù hợp với tình huống
 

Được đóng lại.