Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 86 : ~ないことには~ ( nếu không….. )

Giải thích:

Vế sau là câu mang ý phủ định

Ví dụ :

先生が来ないことにはクラスははじまらない。
 
Nếu thầy chưa đến thì chưa thể bắt đầu được
 
いい辞書を手にいれないことには外国語の勉強はうまくいかない。
 
Nếu không có từ điển tốt thì việc học ngoại ngữ sẽ không có kết quả tốt

Được đóng lại.