Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 70 : ~ていらい~(て以来)Kể từ, suốt từ

Giải thích:

Chỉ một việc diễn ra liên tục từ một thời điểm trong quá khứ cho đến tận bây giờ

Ví dụ :

あれ以来彼女は姿を見せない
 
Kể từ đó cô ta không xuất hiện nữa
 
先週以来ずっと会議続きで、くたくたに疲れきっている
 
Từ tuần trước phải họp nên tôi mệt mỏi vô cùng
 
夏休みに風邪で寝込んで以来、どうも体の調子が悪い
 
Suốt từ sau khi tôi nằm vùi vì bị cảm trong kỳ nghỉ hè tới nay, tình trạng sức khỏe của tôi thật sự tệ.
Chú ý:
以来Có thể đi sau danh từ và có ý nghĩa là “kể từ”, “suốt từ”
 
私は入会社以来、一日も休んでいない。
 
Từ ngày đi làm tôi chưa nghĩ ngày nào
 

Được đóng lại.