Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 51 : ~にすぎない~(~過ぎない)( Chỉ là, không hơn )

Giải thích:

V 普通形/N+にすぎない

Ví dụ :

彼は政治家ではなく、たんなる官僚に過ぎない。
 
Ông ấy không phải là chính trị gia, ông ấy chẳng qua chỉ là một quan chức mà thôi
 
からかったに過ぎないのに。
 
Tôi chẳng qua chỉ chọc ghẹo một tí thôi mà
 
私は事務員に過ぎませんので。
 
Tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên văn phòng mà thôi.
 

Được đóng lại.