Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 115 : ~わけない~ ( Lẽ nào lại, làm sao…được )

Giải thích:

Không có nghĩa là…, không chắc…, không hẳn…
Cấu trúc này đồng nghĩa với「はずがない」

Ví dụ:

これは君の部屋にあったんだよ。君が知らないわけない。
 
Cái này ở trong phòng em đấy. Lẽ nào em lại không biết
 
あの温厚な人がそんなひどいことをするわけない。
 
Một người đôn hậu như thế này làm sao có thể làm một việc kinh khủng như vậy được

Được đóng lại.