[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 115 : ~わけない~ ( Lẽ nào lại, làm sao…được )

Giải thích:

Không có nghĩa là…, không chắc…, không hẳn…
Cấu trúc này đồng nghĩa với「はずがない」

Ví dụ:

これは君の部屋にあったんだよ。君が知らないわけない。
 
Cái này ở trong phòng em đấy. Lẽ nào em lại không biết
 
あの温厚な人がそんなひどいことをするわけない。
 
Một người đôn hậu như thế này làm sao có thể làm một việc kinh khủng như vậy được