Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 108 : ~はぬきにして(~は抜きにして)Hãy bỏ ra, hãy thôi…

Giải thích:

Dùng để diễn tả không là một chuyện gì nữa

Ví dụ:

この際、仕事の話はぬきにして、大いに楽しみましょう。
 
Lần này chúng ta không bàn về công việc nữa mà hãy vui chơi thật nhiều
 
冗談はぬきにして、内容の討議に入りましょう
 
Thôi không nói đùa nữa, chúng ta hãy vào phần thảo luận nội dung
Chú ý:
Có nghĩa là「。。。は除いて」 (cái đó, hãy loại bỏ ra), 「。。。は止めて」 (chuyện đó, hãy thôi đi)
 

Được đóng lại.