Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 90 : ~ことか~ ( Biết chừng nào, biết bao… )

Ví dụ :

つまらない話を3時間も聞かされる身にもなってください。どれほど退屈なことか。
 
Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh phải ngồi nghe suốt 3 tiếng những việc chẳng ra gì.Anh sẽ thấy khó chịu tới cỡ nào
 
とうとう成功した。この日を何年待っていたことか。
 
Thế rồi cũng thành công! Tôi đã chờ đợi cái ngày này không biết bao nhiệu năm rồi
 
それを直接本人に伝えてやってください。どんなに喜ぶことか。
 
Anh báo thẳng cho cô ấy đi. Không biết cô ấy sẽ vui mừng tới cỡ nào.
 
Chú ý:
 
Thường được sử dụng đi kèm với các từ nghi vấn 何、なんと、とんなに、どれだけ。

Được đóng lại.