Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 73 : ~かねない ( Có lẽ…. )

Ví dụ :

風邪だからといってほうっておくと、大きい病気になりかねない。
 
Dù chỉ bị cảm thôi, nếu cứ bỏ mặc như thế mà không lo thuốc men thì có lẽ bệnh sẽ trở nặng
 
私はあいつならやりかねないと思うけどね。
 
Tôi thì nghĩ là ai chứ nếu là nó thì rất có thể sẽ làm chuyện đó
 
あまり遊んでばかりいると、落第しかねない。
 
Nếu cứ chỉ chơi như thế này thì thi trượt mất đấy
 
Chú ý:
Ý nghĩa giống với ~おそれがある chỉ khác công thức
Dùng khi có khả năng mang lại kết quả xấu
 

Được đóng lại.