Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 54 : ~ごとき/~ごとく/~ごとし(如し)Giống như là…

Giải thích:

Thường dùng với nghĩa thực tế không phải như vậy, giống như vậy…

Ví dụ :

夏のごとき天気。
 
Thời tiết giống mùa hè
 
光陰矢のごとし。
 
Ngày tháng trôi qua như tên bay
 
時間というものは、矢のごとくはやくすぎさっていくものだ。
 
Thời gian trôi qua như tên bắn
Chú ý:
Tương tự mẫu câu ~ような/~ように/~ようだ

Được đóng lại.