Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 52 : ~なにしろ~(~何しろ)Dù thế nào đi nữa

Ví dụ :

何しろ、私は結婚がない
 
Dù thế nào đi nữa tôi vẫn chưa kết hôn
 
何しろ彼は頭がいい。
 
Dù gì đi nữa thì anh ta vẫn là người thông minh
 
何しろ観光シーズンですからどのホテルも予約は取れにと思います。
 
Dù gì thì cũng vào mùa du lịch cao điểm, nên tôi nghĩ khách sạn nào cũng không thể đặt chỗ được.
 

Được đóng lại.