Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 26 : ~からなる(成る)Tạo thành từ, hình thành từ

*Ví dụ:
 
この本は4つの章からなっている。
 
Quyển sách này gồm 4 chương
 
日本の議会は参議院と衆議院戸から成る
 
Quốc hội Nhật được tạo thành từ Thượng viện và Hạ viện
 
3つの主要な論点から成る議題を提案した。
 
Tôi đã đề xuất một chương trình nghị sự gồm 3 luận điểm chính
 

Được đóng lại.