Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 24 : ~にかけては/~にかけても ( Về, nếu nói về, dù nói về…. )

*Giải thích:
 
Dùng để đánh giá cao năng lực, khả năng của người nào đó. Đi theo sau thường là một đánh giá.
 
*Ví dụ:
 
料理にかけては、彼は名人だ
 
Nếu nói về món ăn thì anh ấy là người nổi tiếng
 
先生はその仕事にかけては老練な人だ。
 
Nếu nói về công việc đó thì thầy giáo là người lão luyện
 
物価が高いにかけてはその部民ほど高い所はない。
 
Nếu nói về giá cả cao thì không nơi nào cao như thành phố đó
 

Được đóng lại.