Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 13 : ~といっても(~と言っても)( Nói như thế nhưng mà.. )

*Giải thích:
 
Từ những việc được kỳ vọng như trình bày vế trước nhưng thực tế không ở mức độ như thế…
 
*Ví dụ:
 
新しいアルバイトが見つかった。といっても、友達の代わりに一週間働くだけだ。
 
Tôi đã tìm được việc làm thêm mới. Nói thế chứ cũng là công việc làm thay cho người bạn có một tuần thôi
 
日本へ行ったといっても、実際は一日滞在しただけです。
 
Nói là đi Nhật nhưng thật ra chỉ ở đó có một ngày mà thôi
 
降ったといっても、ほんの少しで、すぐ消えてしまいました。
 
Nói là tuyết rơi nhưng cũng rơi một tí xíu rồi tan ngay.
 

Được đóng lại.