Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 96 : ~づめだ ( Làm gì …đầy kín, đầy kín )

Ví dụ :

今週はずっと働きづめだった。
 
Tuần này làm việc chật kín
 
彼は働きづめだ。
 
Anh ấy làm việc đầy kín

Được đóng lại.