Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 9 : ~をかわきりに(~を皮切りに)Với khởi đầu là, bắt đầu từ sau

Giải thích:
 
Dùng trong trường hợp nói đến việc thực hiện một hành động rồi thì sau đó tình trạng tương tự giống nhau sẽ kéo dài.
 
Ví dụ:
 
彼女は、店長としての成功を皮切りに、どんどん事業を広げ、大実業家になった。太鼓.
 
Bắt đầu với thành công ở cương vị là một cửa hàng trưởng, cô ấy đã nhanh chóng mở rộng kinh doanh, và trở thành một nhà kinh doanh lớn.
 
の合図を皮切りに、祭りの行列が繰り出した。
 
Bắt đầu với tiếng trống làm hiệu, đoàn người của đám rước đã lũ lượt kéo ra.
 

Được đóng lại.