Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 8 : ~がてら~ ( Nhân tiện thì )

Giải thích:
 
Dùng để thể hiện trường hợp đang trong quá trình hoàn thành một hành động / sự việc nào đó thì đồng thời, nhân tiện cũng là một hành động khác.
 
Ví dụ:
 
買い物がてら、その辺をぶらぶらしない。
 
Nhân thể đi mua đồ, mình đi quanh quanh xem khu này đi
 
散歩がてら、パンを買いにいこう。
 
Nhân thể đi dạo mình mua bánh mì luôn đi
 
京都においでの節は、お遊びがてらぜひ私どものところはもお立ち寄りかださい。
 
Khi nào tới Kyoto nhân thể đi chơi, anh nhớ ghé chỗ chúng tôi luôn
 
Chú ý:
 
Dùng với ý nghĩa tương tự như ~かたがた và ~を兼ねるて。
 

Được đóng lại.