Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 46 : ~をよぎなくされる(~を余儀なくされる ) Buộc bị phải…

Giải thích:

Biểu thị một sự việc bắt buộc, bị buộc phải xảy ra ngoài mong muốn của người nói.

Ví dụ:

台風に襲来が登山計画の変更を余儀なくされた。
 
Việc bão bão đổ bộ đã buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch leo núi
 
火事で住まいが焼けたため、家探しを余儀なくされた。
 
Buộc phải đi tìm nhà ở, do nhà đã cháy vì hỏa hoạn.

Được đóng lại.