Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 37 : ~きわまる/~きわまりない(~極まる/~極まりない ) Cực kỳ, rất

Giải thích:

Dùng trong trường hợp muốn nhấn mạnh một ý nào đó

Ví dụ:

その探検旅行は危険極まりないもおといえた。
 
Có thể nói chuyến du hành thám hiểm ấy cực kỳ nguy hiểm
 
その相手の電話の切り方は不愉快極まりないものだった。
 
Cách ngắt điện thoại của người đó thật khó chịu hết sức
 
その景色は美しいこと極まりないものだった。
 
Phong cảnh đó đẹp chực kì.
 

Được đóng lại.