Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 155 : ~ばこそ ( Chính vì )

Giải thích:

Đây là cách nói hơi cổ dung để nhấn mạnh lý do với ý nghĩa vì lý do đó nên không còn cách nào khác
Thường ở cuối câu có xuất hiện cụm từ のだ

Ví dụ :

すぐれた教師であればこそ、学生からあれほど慕われるのです。
 
Chính vì là một nhà giáo xuất sắc nên ông ấy mới được học sinh kính trọng như thế.
 
あなたを信頼していればこそ、お願いするのですよ。
 
Chính vì tin bạn nên tôi mới nhờ.
 
家族を愛すればこそ、自分が犠牲になることなどはおそれない。
 
Chính vì yêu quý gia đình, nên tôi mới không sợ phải hi sinh cả bản thân mình
 

Được đóng lại.