Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 145 : ~にそくして(に即して)Hợp với, tuân thủ đúng với

Giải thích:

Theo đúng với, phù hợp với, tuân thủ đúng như
Khi dùng với nghĩa là theo một quy định, tiêu chuẩn nào đó thì dùng chữ hán”則 ”

Ví dụ:

事実に即して想像をまじえないで事件について話してください。
 
Anh hãy kể lại vụ việc theo đúng sự thật, đừng pha trộn tưởng tượng vào.
 
この問題は私的な感情ではなく、法に則して解釈しなければならない。
 
Vấn đề này không thể giải thích bằng cảm tính, mà phải giải quyết theo đúng pháp luật
 
経験にそくしていうと、僕の人生にとって若い時の異文化体験の意味はとても大きい。
 
Nói theo kinh nghiệm thì đối với tôi, sự trải nghiệm một nền văn hóa khác lạ hồi còn trẻ, có một ý nghĩa rất lớn trong đời.
 

Được đóng lại.