Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 142 : ~こしたことはない ( Không gì hơn )

Giải thích:

Chỉ có chọn lựa ~ là nhất, không còn gì ưu tú / tốt hơn
Phía trước thường là いいにこしたことはない: không có gì tốt bằng

Ví dụ : 

体はじょうぶにこしたことはない。
 
Không gì bằng cơ thể được khỏe mạnh.
 
金はあるにこしたことはない。
 
Tiền bạc, có vẫn tốt hơn
 
掃除のことを考えないかぎり、家は広いにこしたことはない。
 
Nếu không nghĩ tới sự quét dọn, thì nhà cửa rộng rãi vẫn tốt hơn.
 

Được đóng lại.