Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 127 : ~ないまでも ( Dù không phải nhưng )

Giải thích:

Dùng khi nói dù chưa đạt được mức độ A thì cũng đạt được mức độ thấp hơn là B

Ví dụ:

毎日とは言わないまでも、週に2,3度は掃除をしようと思う。
 
Tuy không đến mức là mỗi ngày, nhưng tôi cũng định mỗi tuần sẽ dọn dẹp 2 hoặc 3 lần.
 
絶対とは言えないまでも、成功する確率はかなり高いと思います。
 
Không dám nói là tuyệt đối, nhưng xác suất thành công khá cao.
 
予習はしないまでも、せめて授業には出て来なさい。
 
Không cần chuẩn bị bài trước nhưng ít nhất cũng phải đến lớp nghe giảng.
 

Được đóng lại.