Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 「エスカレーターでは歩かないで」大学生がデザインを考える

エスカレーターではあるかないで」大学生だいがくせいがデザインをかんがえる

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

* Trạm Meguro là ga đường sắt ở quận Shinagawa của Tokyo gần ranh giới với phường Meguro. Nhà ga nằm ở phía nam của Meguro Dori.

Được đóng lại.