Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 36 : カットですね。( Anh muốn cắt tóc đúng không? )

 カットですね。Anh muốn cắt tóc đúng không?
美容師

Thợ cắt tóc
今日はどうしますか?Hôm nay anh muốn làm gì ạ?
クオン

Cường
短くしてほしいんですけど…。Tôi muốn cắt tóc.
美容師

Thợ cắt tóc
カットですね。

長さはどうしますか?

前髪は眉にかかる程度ですか?
Anh muốn cắt tóc đúng không ạ?

Thế anh muốn cắt ngắn đến đâu?

Tóc mái để dài khoảng đến chân mày được không?
クオン

Cường
もっと短くしてください。Anh cắt ngắn hơn nữa đi.

Muốn ai đó làm việc gì cho mình: động từ đuôi –te+ hoshii n desu
VD: issho ni itte hoshii n desu= “tôi muốn anh đi cùng với tôi” 
 
bài 36 : Anh muốn cắt tóc đúng không?

Ở Nhật Bản, khi muốn cắt tóc bạn có thể đến BIYIÔIN, tức “hiệu cắt uốn tóc” hoặc TOKOYA, tức “hiệu cắt tóc”. “Hiệu cắt uốn tóc” thường có cả dịch vụ trang điểm. Còn hiệu cắt tóc chủ yếu phục vụ khách nam giới và có dịch vụ cạo mặt. Chúng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ hay gặp ở những nơi này. MAEGAMI là từ đã xuất hiện trong đoạn hội thoại, có nghĩa là “tóc mái”. Từ này cũng có thể nói ngắn gọn là MAE. Ngoài ra, cũng nên nhớ các từ ERIASHI “tóc gáy”, MOMIAGE “tóc mai”.


Còn khi muốn uốn tóc thì nói PAMÂ O ONEGAI SHIMASU, nghĩa là “Tôi muốn uốn tóc”.


Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt về kiểu tóc và độ dài, thì bạn có thể nói OMAKASESHIMASU, nghĩa đen là “Tôi xin để anh/chị quyết định”, hàm ý “Tùy anh/chị cắt thế nào cho hợp là được”.

 

Được đóng lại.