Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 3 : はい、わかりました。 ( Vâng, tôi hiểu rồi. )

 

 

はい、わかりました
山田

Yamada
クオンさん、ちょっと…。nh Cường ơi, tôi gặp anh một chút được không?
クオン

Cường
はい。Vâng.
山田

Yamada
今日、これから会議があります。

出て下さい。
Hôm nay, sắp có một cuộc họp.

Anh hãy tham dự nhé!
クオン

Cường
はい、わかりました。

場所はどこですか?
Vâng, tôi hiểu rồi.

Địa điểm là ở đâu ạ?

 Chia động từ ở thểphủ định: thay đuôi –masu bằng đuôi –masen

VD: kimasu(đến) → kimasen(không đến)

 Hỏi cái gì ở đâu: __ wa doko desu ka?

Được đóng lại.