Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 60 : ~だけに~ ( Vì )

Giải thích:

Diễn tả tâm trạng vì có lý do nên càng…….
Diễn tả vì có lý do…….trên mức bình thường………..

 

Ví dụ :

 

かれらは若いだけに徹夜をしても平気なようだ。
 
Hình như chính vì hãy còn trẻ, nên có thức suốt đêm họ cũng không hề hấn gì.
 
お茶の先生だけに言葉遣いが上品だ
 
Chính vì là một cô giáo dạy môn trà đạo nên cô ấy lời lẽ rất tao nhã。
 
彼は現職の教師だけに受験については詳しい。
 
Chính vì hiện đang làm công tác giảng dạy nên anh rất rành chuyện thi cử
 

Được đóng lại.