Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 49 : ~せいぜい~(~精々)( Tối đa, không hơn được, nhiều nhất có thể )

Ví dụ:
 
給料が安くて、一人で暮らすのがせいぜいだ。
 
Lương của tôi quá thấp, gắng lắm cũng chỉ vừa đủ để sống một mình mà thôi
 
忙しい会社で、年末でもせいぜい三日くらいしか休めません。
 
Vì là một công ty bận rộn, nên tuy là cuối năm nhưng cũng chỉ nghỉ tối đa có 3 ngày.
 
ふるさとと言われて思い出すことといえばせいぜい秋祭りくらいですね。
 
Những điều tôi nhớ lại khi nghe nhắc đến quê cũ, có lẽ nhiều lắm cũng chỉ là lễ hội mùa thu
 
 

Được đóng lại.