Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 40 : ~ようにする ( Chắc chắn làm, cố làm )

*Giải thích:
 
Biểu thị ý nghĩa là quyết tâm, nổ lực, e dè, để hướng đến tạo lập hành vi hay tình huống
 
*Ví dụ:
 
必ず連絡をとるようにする。
 
Thế nào tôi cũng sẽ tìm cách liên lạc
 
朝寝坊しないようにしよう。
 
Chúng ta hãy cố gắng không ngủ dậy trễ
 
後ろの席の人にも聞こえるように大きな声で話した。
 
Tôi đã nói lớn tiếng để những người ngồi hàng ghế sau cũng có thể nghe được
 

Được đóng lại.