Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 56 : ~とうてい~: Hoàn toàn không thể, hoàn toàn không còn cách nào….

Giải thích:

Dùng để diễn tả ý dù cho có lấy phương pháp như thế nào, dù cho suy nghĩ như thế nào đi nữa thì cũng không thể, quá sức, quá khả năng, không thể có.

Ví dụ :

うちの息子の実力では、東大合格はとうてい無理だ。
 
Với thực lực thằng con nhà tôi thì chẳng thể nào thi đậu vào Todai được
 
彼が私を裏切るなんて、とうていあり得ない。
 
Không thể nào anh ấy lại phản bộ tôi
 
歴史の長さにおいて、日本の大学は西洋の古い大学にはとうてい及ばない。
 
Xét về bề dày lịch sử thì các đại học của Nhật Bản không thể nào bằng được các đại học xưa ở phương Tây.
 
 

Được đóng lại.