Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 12 : ~なんといっても(~何といっても)( Dù thế nào thì… )

*Ví dụ:
 
何といっても彼女が間違っておりました。
 
Dù nói thế nào thì cô ấy cũng đã sai
 
何といっても日本は地震がたくさんあります。
 
Dù nói thế nào đi nữa thì Nhật bản là nước nhiều động đất
 
何といっても中国は人口が多い
 
Dù thế nào thì Trung Quốc cũng là nước đông dân
 

Được đóng lại.