Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 101 : ~どころではない ( Không phải lúc để.., không thể… )

Giải thích:

Diễn tả có lý do quan trọng hơn lúc này nên không thể

Ví dụ:

この1ヶ月は来客が続き、勉強どころではなかった。
 
Suốt 1 tháng nay liên tục không có khách đến thăm, không học gì được
 
こう天気が悪くては海水浴どころではない。
 
Thời tiết xấu như thế này không phải lúc đi tắm biển
 
 
 

Được đóng lại.