Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 19 : ~とあって ( Vì.., nên…. )

* Giải thích:
Diễn tả tình trạng vì có trường hợp đặc biệt là
* Ví dụ:
 
一年に一回のお祭りとあって、村の人は皆神社へ集まっていた。
 
Vì đây là lễ hội một năm một lần nên tất cả dân làng đã tập trung tới đền thần
 
大型の台風が接近しているとあった、どの家も対策におおわらわだ。
 
Vì cơn bão lớn đang tới gần nên nhà nào cũng gắng hết sức lo đối phó
 
名画が無料で見られとあった、席ははやばやと埋まってしまった。
 
Bởi vì được xem miễn phí một cuốn phim nổi tiếng nên rạp đã nhanh chóng không còn chỗ trống.
 

Được đóng lại.