Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 27 : ~てもいいです~ ( Làm được )

 

*Giải thích:
 
Mẫu câu này dùng để biểu thị sự được phép làm một điều gì đó. Nếu mẫu câu này thành câu nghi vấn thì chúng ta sẽ được một câu xin phép. Khi trả lời thì chú ý cách trả lời tế nhị khi từ chối.
 
*Ví dụ:
 
本を読んでもいいです。
 
Được phép đọc sách ( ở đây )
 
タバコを吸ってもいいですか?
 
Tôi hút thuốc có được không?
 
この本をもらってもいいですか?
 
Tôi lấy cuốn sách này có được không?
 
ええ、いいですよ。どうぞ。
 
…Vâng, được. Xin mời
 
すみません。ちょっと。。。
 
….Xin lỗi. Tôi e rằng không được

Được đóng lại.