Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai4

“NHK04-bai4”.