Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 3: どのくらいかかりますか

どのくらいかかりますか?

Về đến nhà anh mất khoảng bao lâu?

Hội Thoại:

 

A: うちまでどのぐらいかかりますか

     Về đến nhà anh mất khoảng bao lâu?

B: だいたい30ふんです。

     Khoảng 30 phút.

A: 30ふんですか。ちかいですね。

     30 phút à? Gần nhỉ.

B: ええ

     Vâng.

Từ vựng:

だいたい: khoảng

うち: nhà

(ふん、ぶん、ぷん): phút

ちかい ちかい: gần

Chú ý:

Một đặc trưng của tính từ trong tiếng Nhật là thay đổi hình thái.

ちかい: gần

ちかくない: không gần

ちかかった: gần (quá khứ)

ちかくなかった: không gần (trong quá khứ)

Được đóng lại.