Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai29

“NHK04-bai29”.