Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 29: お久しぶりです

ひさしぶりです。

Lâu lắm không gặp anh rồi!

 

Hội Thoại:

A: ああ、佐藤さとうさん、こんにちは

     Xin chào anh Sato

     おひさしぶりです。

     Lâu lắm không gặp anh.

B: よく、いらっしゃいました。

     Rất vui vì anh đã đến

A: おむかえ、ありがとうございます。

     Cám ơn anh đã đón tôi.

Từ vựng:

むかえ: đón.

Chú ý:

さん: là từ thêm vào sau tên họ của người khác, không phân biệt tuổi tác, giới tính.

Thêm さん để thể hiện sự tôn trọng, lịch sự. Không thêm vào tên mình học người thân của mình.

Được đóng lại.