Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 79 : ~というものでもない~ ( Không thể nói hết là…, không thể nói rằng… )

Ví dụ :
速ければそれだけでいい車だというものでもないだろう。
 
Một chiếc xe, có lẽ không phải chỉ cần chạy cho nhanh là được
 
有名な大学を卒業したからといって、それで幸せになれるというものでもない。
 
Đâu phải cứ tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng là sẽ sống hạnh phúc
 
人には自由があるからといって、何をしてもよいというものでもない。
 
Con người, đâu phải cứ có tự do là muốn làm gì thì làm
 

Được đóng lại.