Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 53 : ~げ~ ( Vẻ )

Giải thích:

Chỉ trạng thái cảm nhận được về tâm trạng của một người

Ví dụ :

彼のそのいわくありげな様子が私には気になった。
 
Tôi để ý cái dáng vẻ của anh ấy như có chứa một ẩn tình nào đó
 
「そうですか」というその声には悲しげな響きがあった
 
Có một âm hưởng đau buồn trong tiếng “vậy à” ấy

Được đóng lại.