Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 95 : ~さいちゅうに(~最中に)Đang trong lúc….

Giải thích:

Diễn tả hành động đang diễn ra thì hành động khác cắt ngang

Ví dụ:

大事な電話の最中に、急にお腹が痛くなってきた。
 
Tôi chợt thấy đau bụng ngay trong lúc đang có một cuộc điện thoại quan trọng
 
授業をしている最中に非常ベルが鳴りだした。
 
Đang học thì chợt có chuông báo động reo vang
 
断水の時私はちょうどシャワーの最中ですた。
 
Đang tắm vòi sen thì bị cúp nước
 

Được đóng lại.