Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 84 : ~きり/~きりだ ( Sau khi…. )

Giải thích:

Diễn tả tình trạng sau khi làm việc gì đó thì vẫn giữ nguyên tình trạng suốt

Ví dụ :

彼女は3人の子供の世話にかかりきり(で)、自分の時間もろくにない。
 
Cô ấy chỉ mải lo chăm sóc cho 3 đứa con mà không có thời gian cho riêng mình
 
熱を出した子供をつき(っ)きりで看病した。
 
Cô ấy cứ ở suốt bên cạnh để chăm sóc đứa con bị sốt
 
先生の本を借りたきり、返していない。
 
Sau khi mượn cuốn sách của giáo viên mà vẫn chưa trả lại
 

Được đóng lại.