Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 118 : ~まい~ ( Không, chắc là không )

Giải thích:

Diễn đạt ý chí 「しない」(không làm) của người nói
Có ý nghĩa 「ないだろう」(chắc là không), biểu đạt sự suy đoán của người nói.

Ví dụ :

酒はもう二度と飲むない。
 
Không bao giờ uống rượu nữa
 
母を悲しませまいと思ってそのことは知らせずにおいた。
 
Tôi quyết định không muốn làm mẹ buồn nên không báo tin đó cho mẹ biết
Chú ý:
Đối với động từする、くる cũng được sử dụng thànhする→しまい、くる→こまい。

Được đóng lại.