Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 94 : ~(とい)ったらありゃしない ( Cực kỳ là (không thể nói hết bằng lời) )

Giải thích:

Giống ý nghĩa câu「~といったらない」
Thường sử dụng cho việc mang tính xấu

Ví dụ:

あの子は自分が周りからちやほやされているのを知った上で、それを利用しているんだよ。憎たらしいといったらありゃしない。
 
Con bé đó biết được mọi người xung quanh cưng chiều nên đang tận dụng điều đó. Tôi thì ghétchuyện đo hết chỗ nói.
 
この頃あちこちで地震があるでしょ?おそろしいったらありゃしない。
 
Gần đây thường có động đất ở nơi này nơi kia đúng không? Thật đáng sợ hết sức
Chú ý:
Cũng có trường hợp tính từ な không cần gắn だ。

Được đóng lại.