Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 33 : ~ないまでも ( Dù không làm…ít nhất cũng phải )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp để biểu thị dù không làm được việc A thì ít nhất hay tối thiểu nhất phải làm được cái việc B ( cái/ việc B là tập con của cái / việc A) nhưng dù không phải, không được như A nhưng ít nhất cũng đạt được như B (B mang nghĩa nhỏ hẹp hơn A).

Ví dụ :

毎日とは言わないまでも、週に2,3度は掃除をしようと思う。
 
Tuy không đến mức là mỗi ngày, nhưng tôi cũng định mỗi tuần sẽ dọn dẹp 2 hoặc 3 lần
 
絶対とは言えないまでも、成功する確率はかなり高いと思います。
 
Không dám nói là tuyệt đối, nhưng xác suất thành công là khá cao.
 
予習はしないまでも、せめて授業には出て来なさい。
 
Không cần phải chuẩn bị bài trước nhưng ít nhất cũng phải đến nghe giảng.
 

Được đóng lại.