Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] ま たは

Cấu trúc

ま たは  ( Hoặc là )

[ NまたはN]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Diễn đạt nội dung : trong 2 cái thì bên nào cũng được. Ví dụ (1) có nghĩa 「ペンでもいいし、えんぴつでもかまわない」 (bút mực cũng được, bút chì cũng được), ví dụ (2) là 「郵送するか、持参するか、どちらか」(một trong hai cách là gửi bưu điện hoặc cầm tới). Đây là cách nói có tính chất văn viết, thường dùng trong trường hợp ra chỉ thị.

Được đóng lại.