Cùng nhau học tiếng nhật

んだった

—***—

Cấu trúc

んだった  ( Phải chi… )

[V-るんだった]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Là hình thức văn nói của 「のだった」.
→ Tham khảo【のだった

Được đóng lại.