[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] やすい

Cấu trúc

やすい ( Dễ V )

[R-やすい]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Sử dụng giống như tính từ イ. Gắn vào dạng liên dụng của động từ, để biểu thị ý nghĩa “động tác đó có thể thực hiện một cách dễ dàng, hoặc có thể xảy ra”. Khi muốn nói “có khuynh hướng trở thành một tính chất nào đó”, thì ta sử dụng cách nói 「すぐに…する」, ví dụ như thay vì nói 「恋をしやすい」, thì ta nói 「すぐに人を好きになる」. Còn trong trường hợp 「おこりやすい」, 「泣きやすい」 chẳng hạn, thì cách nói 「すぐにおこる、おこりっぼい」, 「すぐに泣く」 thông dụng hơn. Cách nói phản nghĩa của nó là 「…にくい」.

Recommended For You

About the Author: JPO