Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] またもや

Cấu trúc

またもや  ( Lại )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Ý nghĩa như「また、またしても」. Diễn đạt ý một sự việc cứ liên tục xảy ra. Là cách nói gây cảm giác hơi cổ nên 「また」「またしても」 hay được dùng hơn. Cũng có thể nói「またも」. Có tính chất văn viết.

Được đóng lại.